Sociaal-Circulaire Hub Kempen+

De Sociaal-Circulaire Hub Kempen+ is een netwerk van ondernemingen, lokale overheden en experten met als doel om kansen en noden te detecteren voor een circulaire economie.


Sociaal-Circulaire Hub Kempen+ is een samenwerking tussen Blenders vzw, Stadsregio Turnhout, Lidwina vzw, UNIZO provincie Antwerpen, VITO, Thomas More Mechelen-Antwerpen en Open Manufacturing Campus. Samen zullen ze als de Hub concrete samenwerkingsprojecten en circulaire businessmodellen opzetten, met als doel voor bijkomende tewerkstelling te zorgen.

Binnen de maakindustrie legt de hub vooral de focus op afval en de terugwinning daarvan, metaal, bouw, voeding en hout- en meubelindustrie. Om de naamsbekendheid te vergroten, zet de hub in op permanente, gerichte communicatie en marketing. Tegelijk willen de partners kennis samenbrengen, aanbieden en delen via inspirerende talks, hands-on workshops en matchmaking events. Het promotorteam organiseert netwerking gericht op het samenbrengen van ketenpartners en van partijen die willen werken aan dezelfde thema’s en drempels om zo cases uit te werken naar projecten. De hub wil bedrijven aantrekken die werken rond technologie en techniek en ook daarin op lange termijn jobs creëren.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Blenders vzw

Promotor

Coördineert de hub, initieert verbindingen en staat in voor marketing, communicatie en het tot stand brengen van concrete projecten.

Stadsregio Turnhout

Partner

Een samenwerking tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Verbindt alle regisseurs van sociale economie voorziet de hub van kennis en ervaringen met de lokale sociale-economieondernemingen. Lokale besturen kunnen de burgers naar nieuwe manieren van consumeren leiden.

Lidwina vzw

Partner

Het boegbeeld en gezicht van initiatieven binnen sociale economie. Werkt actief mee aan de missie en visie van de hub en toont drempels en opportuniteiten.

UNIZO provincie Antwerpen

Partner

Vertegenwoordigt reguliere-economieondernemingen. Brengt circulaire ideeën tot bij kleinere ondernemingen.

VITO

Partner

Levert inhoudelijke expertise rond circulaire businessmodellen, duurzame materialen, meetmethodes rond circulariteit, wastemanagement en nieuwe technologieën binnen circulaire economie.

Thomas More Mechelen-Antwerpen

Partner

Zorgt voor (sociaal-)wetenschappelijke en praktijkgerichte expertise over duurzame en circulaire businessmodellen en lerende netwerken.

Open Manufacturing Campus

Partner

Vertegenwoordigt de community van maakbedrijven en biedt technische knowhow die ze beschikbaar zet via het expertenpanel en verzorgt de link tussen de hub en de maakindustrie.