Social-Circular Hub Kempen+

The Social-Circular Hub Kempen+ is a network of companies, local authorities and experts with the aim of detecting opportunities and needs for a circular economy.


Sociaal-Circulaire Hub Kempen+ is een samenwerking tussen Blenders vzw, Stadsregio Turnhout, Lidwina vzw, UNIZO provincie Antwerpen, VITO, Thomas More Mechelen-Antwerpen en Open Manufacturing Campus. Samen zullen ze als de Hub concrete samenwerkingsprojecten en circulaire businessmodellen opzetten, met als doel voor bijkomende tewerkstelling te zorgen.

Binnen de maakindustrie legt de hub vooral de focus op afval en de terugwinning daarvan, metaal, bouw, voeding en hout- en meubelindustrie. Om de naamsbekendheid te vergroten, zet de hub in op permanente, gerichte communicatie en marketing. Tegelijk willen de partners kennis samenbrengen, aanbieden en delen via inspirerende talks, hands-on workshops en matchmaking events. Het promotorteam organiseert netwerking gericht op het samenbrengen van ketenpartners en van partijen die willen werken aan dezelfde thema’s en drempels om zo cases uit te werken naar projecten. De hub wil bedrijven aantrekken die werken rond technologie en techniek en ook daarin op lange termijn jobs creëren.