Smart loops

Stimuleren van de circulaire economie samen met een breed netwerk van ondernemers uit de sociale en reguliere economie.


Smart Loops is de hub van de provincie Vlaams-Brabant: een partnerschap van de provincie Vlaams-Brabant, Kiemkracht, AMAB, SAAMO en Ecolife.  Samen met Stichting Leuven Inc., VOKA en Ecowerf heeft de hub als doel om de circulaire economie te stimuleren, door slimme waardeketens op te zetten tussen sociale en reguliere economie. 

Om circulaire ideeën om te zetten in de praktijk, werkt Smart Loops met drie thematische versnellingskamers, waarin pioniers het voortouw nemen: GreenLoops, MakeLoops en FoodLoops.
In GreenLoops zet de hub in op onder andere efficiëntere oogst, betere verwerking en gebruik van groenmateriaal in nieuwe (bio)chemie, biochar, meubilair en bouw.
In MakeLoops zien we bv mooie mogelijkheden voor een aanbod voor voldoende en propere herbruikbare bekers aan gemeentebesturen, eventorganisatoren, voetbalclubs. Ook kijken we naar electro(de)montage vaak gecombineerd met assistieve technologie.
In FoodLoops zorgt de hub voor efficiëntere herverdeling, bereiding en verwerking van voedseloverschotten en wordt er gewerkt aan fysieke circulaire voedselhubs in de provincie.

Daarnaast zet Smart Loops in op kennisdeling en netwerking en wil ze provinciale diensten en lokale besturen stimuleren tot en bijstaan in het sociaal en circulair aanbesteden.

Ten slotte speurt de hub naar locaties in de provincie waar mogelijkheden zijn voor fysieke circulaire hubs.

Voor de reguliere economie blijft de waarde van de sociale economie, als extra handen en als meedenker in de circulaire economie, nog veel te vaak een mysterie. Bovendien vindt de reguliere nog te weinig te weg naar de sociale economie. Om dat te faciliteren, werd vanuit de provincie Vlaams-Brabant een online matchingtool in het leven geroepen: www.doeners.be. Hier kan de reguliere economie gemakkelijk een match vinden in de sociale economie, via de handige zoekfunctie. Men kan er ook een oproep plaatsen op het prikbord, om een partner in de sociale economie te vinden. De website kende enorme bijval. De andere Vlaamse provincies stapten er mee in, zodat doeners.be nu Vlaanderen dekt. Ook vanuit de federale overheid is er grote interesse. Het was duidelijk een broodnodige tool, die de hub graag verder uitdraagt.

Sociale economie, circulaire onderneming, bedrijf met transitiewens, kleinhandel, kennisinstelling, burger met ideeën?

Zoek je partners, wens je informatie?

Jouw input, vragen, opmerkingen: Smart Loops hoort ze graag!

 

Contacteer Smart Loops via telefoon op 0498 27 17 65 of mail naar katrijn.geyskens@vlaamsbrabant.be.  

 

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Provincie Vlaams-Brabant en Smart Hub Vlaams-Brabant

Coördinator

Provinciebestuur en ondernemersnetwerk van sociale economie en reguliere economie, die expertise biedt op vlak van innovatieve projecten, events en workshops binnen sociale en reguliere economie.

Kiemkracht, AMAB en SAAMO

Partners

Kiemkracht is expert in ecologisch groenbeheer en innoveert met groenresten uit hun beheerswerken, AMAB is expert in repack, elektromontage en nieuwe opportuniteiten binnen co-creatie en heeft zeer resoluut gekozen voor circulaire economie als één van de 3 pijlers. Beide organisaties zijn sociale economie bedrijven, meer bepaald maatwerkbedrijven. SAAMO Vlaams-Brabant doet aan samenlevingsopbouw en stelt zich onder andere als missie om kansarmen toegang te geven tot gezonde voeding.

Ecolife

Partner

Ecolife is een kenniscentrum voor duurzaam ondernemen en doet de projectopvolging en biedt ondersteuning.

VOKA – Kamer van Koophandel

Partner

Manager voor SmartHub inzake Cleantech, Logistiek en Creativiteit. Zij weten wat er leeft binnen het ondernemers-netwerk in reguliere economie.

Stichting Leuven Inc.

Partner

Staat voor de link tussen HighTech en sociale economie.