Smart loops

Stimulate the circular economy together with a broad network of entrepreneurs from the social and mainstream economy.


Smart Loops is de hub van de provincie Vlaams-Brabant: een partnerschap van de provincie Vlaams-Brabant, Kiemkracht, AMAB, SAAMO en Ecolife.  Samen met Stichting Leuven Inc., VOKA en Ecowerf heeft de hub als doel om de circulaire economie te stimuleren, door slimme waardeketens op te zetten tussen sociale en reguliere economie. 

Om circulaire ideeën om te zetten in de praktijk, werkt Smart Loops met drie thematische versnellingskamers, waarin pioniers het voortouw nemen: GreenLoops, MakeLoops en FoodLoops.
In GreenLoops zet de hub in op onder andere efficiëntere oogst, betere verwerking en gebruik van groenmateriaal in nieuwe (bio)chemie, biochar, meubilair en bouw.
In MakeLoops zien we bv mooie mogelijkheden voor een aanbod voor voldoende en propere herbruikbare bekers aan gemeentebesturen, eventorganisatoren, voetbalclubs. Ook kijken we naar electro(de)montage vaak gecombineerd met assistieve technologie.
In FoodLoops zorgt de hub voor efficiëntere herverdeling, bereiding en verwerking van voedseloverschotten en wordt er gewerkt aan fysieke circulaire voedselhubs in de provincie.

Daarnaast zet Smart Loops in op kennisdeling en netwerking en wil ze provinciale diensten en lokale besturen stimuleren tot en bijstaan in het sociaal en circulair aanbesteden.

Ten slotte speurt de hub naar locaties in de provincie waar mogelijkheden zijn voor fysieke circulaire hubs.

Voor de reguliere economie blijft de waarde van de sociale economie, als extra handen en als meedenker in de circulaire economie, nog veel te vaak een mysterie. Bovendien vindt de reguliere nog te weinig te weg naar de sociale economie. Om dat te faciliteren, werd vanuit de provincie Vlaams-Brabant een online matchingtool in het leven geroepen: www.doeners.be. Hier kan de reguliere economie gemakkelijk een match vinden in de sociale economie, via de handige zoekfunctie. Men kan er ook een oproep plaatsen op het prikbord, om een partner in de sociale economie te vinden. De website kende enorme bijval. De andere Vlaamse provincies stapten er mee in, zodat doeners.be nu Vlaanderen dekt. Ook vanuit de federale overheid is er grote interesse. Het was duidelijk een broodnodige tool, die de hub graag verder uitdraagt.

Sociale economie, circulaire onderneming, bedrijf met transitiewens, kleinhandel, kennisinstelling, burger met ideeën?

Zoek je partners, wens je informatie?

Jouw input, vragen, opmerkingen: Smart Loops hoort ze graag!

 

Contacteer Smart Loops via telefoon op 0498 27 17 65 of mail naar katrijn.geyskens@vlaamsbrabant.be.