Smart loops

Stimulate the circular economy together with a broad network of entrepreneurs from the social and mainstream economy.


Smart Loops is de hub van de provincie Vlaams-Brabant waarin Provincie Vlaams-Brabant, ProNatura, AMAB, RISO, Ecolife, VOKA en Stichting Leuven Inc. de belangrijkste partners zijn.

De hub richt zich enerzijds op kennisdeling en communicatie en anderzijds op het stimuleren van ketensamenwerkingen. Voor de kennisdeling richt Stichting Leuven Inc een Social Circular Academy op dat start met een visionair seminarie en nadien een aantal pitch & match momenten met concrete workshops en een intervisietraject circulair aanbesteden voor lokale overheden en het provinciebestuur zelf.

Om circulaire ideeën om te zetten in de praktijk, werkt Smart Loops met drie thematische versnellingskamers, waarin pioniers het voortouw nemen: GreenLoops, MakeLoops en FoodLoops. In GreenLoops zet de hub in op onder andere efficiëntere oogst, betere verwerking en gebruik van materiaal in nieuwe (bio)chemie, biochar, meubilair en bouw. In MakeLoops is er aandacht voor verpakkingen, events, kurk en rubber samen met de maaktechnieken en creatieve oplossingen (people made) die daarbij komen kijken. In FoodLoops, ten slotte, zorgt de hub voor efficiëntere herverdeling, bereiding en verwerking, nieuwe waardevolle (voedsel)producten en grondstoffen.

Daarnaast wil Smart Loops twee horizontale versnellingskamers installeren. Circular Hubs zou dienen om potentiële circulaire hubs in de hele provincie te detecteren en te ondersteunen. SmartGov wil provinciale diensten en lokale besturen samenbrengen om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Ze willen ook ketensamenwerkingen op grotere schaal opzetten via hun matchmakingtool www.doeners.be.

 

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Provincie Vlaams-Brabant en Smart Hub Vlaams-Brabant

Coördinator

Provinciebestuur en ondernemersnetwerk van sociale economie en reguliere economie, die expertise biedt op vlak van innovatieve projecten, events en workshops binnen sociale en reguliere economie.

ProNatura, AMAB en RISO

Partners

ProNatura is expert in ecologisch groenbeheer en innoveert met groenresten uit hun beheerswerken, AMAB is expert in repack, elektromontage en nieuwe opportuniteiten binnen co-creatie en heeft zeer resoluut gekozen voor circulaire economie als één van de 3 pijlers. Beide organisaties zijn sociale economie bedrijven, meer bepaald maatwerkbedrijven. RISO Vlaams-Brabant doet aan samenlevingsopbouw en stelt zich onder andere als missie om kansarmen toegang te geven tot gezonde voeding.

Ecolife

Partner

Ecolife is een kenniscentrum voor duurzaam ondernemen en doet de projectopvolging en begeleidt de partners in het opstellen van roadmaps.

VOKA – Kamer van Koophandel

Partner

Manager voor SmartHub inzake Cleantech, Logistiek en Creativiteit. Zij weten wat er leeft binnen het ondernemers-netwerk in reguliere economie.

Stichting Leuven Inc.

Partner

Staat voor de link tussen HighTech en sociale economie.