CICO HUB

Zuid-West-Vlaanderen is gekend als dé maakregio in België.


CICO HUB is een samenwerking van Designregio Kortrijk vzw, Voka West-Vlaanderen, Leiedal/W13, Howest en WAAK BW vzw.

Een derde van alle Belgische productiebedrijven bevindt zich in een straal van 30 kilometer rond de stad Kortrijk. Daarom wil CICO HUB laten zien dat circulaire economie oplossingen biedt in de zoektocht naar duurzamere manieren om met beschikbare materialen en grondstoffen om te gaan, om CO2-uitstoot te verminderen en om bedrijfsafval sterk te reduceren. De hub wil bedrijven leren hoe ze hun afval kunnen gebruiken als basis voor nieuwe producten en daarbij extra werkgelegenheid creëren in sociale economie, bedrijfsafval valoriseren en bewustzijn rond circulariteit vergroten.

Toch heerst er nog onzekerheid over de manier waarop die bedrijven duurzamer te werk kunnen gaan. Bedrijven stellen zich vaak nog heel wat vragen rond de praktische aanpak, winstgevende businessmodellen en wetgeving. CICO HUB helpt hen daarbij door verschillende partijen samen te brengen en een netwerk uit te bouwen om grensoverschrijdende materiaalstromen en kennis in te delen. Daarom organiseerden de partners al verschillende (digitale) events en opleidingen.

Voor de realisatie van circulaire projecten werkt de hub nauw samen met maatwerkbedrijven in de regio en via de Open Makerspace Budalab en social media betrekt de hub ook lokale creatieve burgers.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Designregio Kortrijk vzw

Promotor

Een platform voor creativiteit, innovatie en ondernemerschap die talenten wil samenbrengen om samen een betere toekomst te verbeelden, ontwerpen en maken.

Voka West-Vlaanderen

Partner

Biedt ondersteuning, opleiding, advies en netwerking aan reguliere bedrijven en maatwerkbedrijven, informeert ondernemingen over circulair ondernemen; organiseert evenementen en projecten

Leiedal / W13

Partner

Twee verenigingen die creativiteit, innovatie en ondernemerschap bij de burgers, de bedrijven en het beleid in de regio prikkelen en stimuleren om maatschappelijke uitdagingen, aan te gaan om zo van Kortrijk een aantrekkelijke streek te maken waarin mensen wonen, werken, ondernemen en beleven. W13 focust hierin vooral op sociale economie.

Howest Industrial Design Center

Partner

Biedt expertise in multidisciplinair projectwerk en samenwerking met de lokale industrie en organisaties uit de buurt; werkt vanuit de opleiding Industrieel Productontwerp.

WAAK BW VZW

Partner

Een maatwerkbedrijf in Kuurne dat expertise biedt op sociaal vlak en op vlak van industriële ontwikkeling en productie; is een pionier op vlak van circulair ondernemen

website

Bezoek website

adres
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

extra
Voka website