CE hub regio Mechelen

Circulair ondernemen, dat is investeren in jouw toekomst en die van de planeet.


Circulaire hub regio Mechelen is een samenwerking tussen Stad Mechelen, Thomas More Research, Ecoso, Switchrs, VDAB, VLAIO en UNIZO Provincie Antwerpen.

Binnen CE hub Mechelen nemen de ‘frontrunners’ het voortouw om andere ondernemingen mee op de kar te trekken. Om verkennende of zoekende organisaties of ondernemers aan te spreken, zet de hub in op online en offline kennisverspreiding, netwerking in functie van partnerschappen, doorverwijzing naar betrouwbare dienstverleners en begeleidingstrajecten rond specifieke waardeketens. Ze mikken op een verandering zowel in kennis, skills als attitudes en het maken van (genetwerkte) circulaire businessmodellen, met het oog op jobcreatie ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De focus ligt op het inspireren en introduceren in de mogelijkheden van circulaire en sociale economie.

Believers en frontrunners zijn al bekend met circulaire economie. Daarom wil de hub hen vooral ondersteunen richting opschaling door hen te begeleiden in hun zoektocht naar extra middelen, (trend)onderzoek te voeren naar de markt (product-market fit) en in te zetten op sleutelpartnerships en sleutelactiviteiten om hun circulaire model verder te brengen. Ook bij deze groep onderzoeken ze steeds of er mogelijkheden zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en ondersteunen ze met juridisch en administratief advies, en bekijken ze matchmaking mogelijkheden.

De hub van regio Mechelen werkt vooral rond:

·         verpakkingen voor de voedingsindustrie, cateringindustrie/horeca,

·         (her-productie van) consumententextiel,

·         demontage in bouw,

·         en modulair meubeldesign.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Stad Mechelen

Promotor

Projectleider.  Organiseert events en verkennende ondernemersgesprekken, verwijst door en biedt een digitaal platform aan met informatie.

Thomas More Research

Partner

Leidt onderzoek, geeft (business)advies en input; ondersteunt en begeleidt projecten.

ECOSO

Partner

Ambassadeur sociale en circulaire economie; biedt opleiding en ondersteuning aan sociale ondernemers in spé; ondersteunt strategisch HR-beleid gericht op inclusie; verbindt reguliere ondernemers met de juiste sociale economiebedrijven en geeft raad over regelgeving en subsidies

Switchrs

Partner

Strategisch innovatiebureau gespecialiseerd in duurzaamheid en circulaire economie; begeleidt bedrijven bij hun projecten

UNIZO

Partner

Brengt ondernemers samen en biedt ondersteuning met opleiding, tools en begeleiding ; zet in op sensibilisering en probeert andere bedrijven te betrekken

VlAIO

Partner

Biedt ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding: Business Case Analyse, advies, (kennis)partners en toegang tot financiering.