CE hub regio Mechelen

Circular business is investing in your future and the planet's future.


Circulaire hub regio Mechelen is een samenwerking tussen Stad Mechelen, Thomas More Research, Ecoso, Switchrs, VDAB, VLAIO en UNIZO Provincie Antwerpen.

Binnen CE hub Mechelen nemen de ‘frontrunners’ het voortouw om andere ondernemingen mee op de kar te trekken. Om verkennende of zoekende organisaties of ondernemers aan te spreken, zet de hub in op online en offline kennisverspreiding, netwerking in functie van partnerschappen, doorverwijzing naar betrouwbare dienstverleners en begeleidingstrajecten rond specifieke waardeketens. Ze mikken op een verandering zowel in kennis, skills als attitudes en het maken van (genetwerkte) circulaire businessmodellen, met het oog op jobcreatie ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De focus ligt op het inspireren en introduceren in de mogelijkheden van circulaire en sociale economie.

Believers en frontrunners zijn al bekend met circulaire economie. Daarom wil de hub hen vooral ondersteunen richting opschaling door hen te begeleiden in hun zoektocht naar extra middelen, (trend)onderzoek te voeren naar de markt (product-market fit) en in te zetten op sleutelpartnerships en sleutelactiviteiten om hun circulaire model verder te brengen. Ook bij deze groep onderzoeken ze steeds of er mogelijkheden zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en ondersteunen ze met juridisch en administratief advies, en bekijken ze matchmaking mogelijkheden.

De hub van regio Mechelen werkt vooral rond:

·         verpakkingen voor de voedingsindustrie, cateringindustrie/horeca,

·         (her-productie van) consumententextiel,

·         demontage in bouw,

·         en modulair meubeldesign.