SCHOUDER

Sociaal Circulaire Hub Oudenaarde En Regio


De kernpartners van SCHOUDER zijn Stad Oudenaarde, Arteveldehogeschool en Beli Centro. Andere partners zijn Aarova, De Dagmoed, Seva, Groep Maatwerk en Syntra Midden Vlaanderen.

Om de burgers en bedrijven uit regio Oudenaarde te sensibiliseren zet de hub onder andere in op sociale media,  minstens twee perscontacten, een kick-off moment, brainstormmomenten, en op het eind van het traject op drie roadshows en een slotshow. Door in totaal twintig bestaande cases en getuigenissen voor te stellen, sensibiliseren en enthousiasmeren ze burgers, studenten/ scholen en bedrijven en stimuleren ze hen tot participatie.

Tevens faciliteert de hub netwerking en ontmoeting zodat noden, opportuniteiten, en kennis en expertise uitgewisseld worden. Tegelijk is er tijdens online en offline  evenementen ruimte voor brainstorming en om projecten uit te proberen en op te zetten. Ook samenwerking met andere hubs is belangrijk voor SCHOUDER, zodat ze samen gemeenschappelijke acties kunnen aftoetsen.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Stad Oudenaarde

Promotor

Biedt beleidskennis en regiokennis, regelt de administratie.

Artevelde-hogeschool

Kern-partner

Zorgt voor onderzoek, methodes, presentaties, onderwijs, sensibilisering en communicatie

Beli Centro

Kern-partner

Heeft kennis van reguliere en circulaire economie en zal instaan voor netwerken, verbinden, faciliteren, brainstormen, uitdenken en piloteren.

Aarova en De Dagmoed vzw

Partner

Zijn sociale-economiebedrijven die plek bieden aan de fysieke hub en over een machinepark voor try-outs beschikken. Zij hebben ervaring met de verschillende soorten economie en realiseerden al verschillende projecten.

Seva en Groep maatwerk

Partner

Behartigen de belangen voor sociale economie.

Syntra Midden Vlaanderen

Partner

Is een kennisinstelling met expertise in opleidingen op maat.