Circulaire HUB Sociale en Reguliere Economie Genk

Sociale economie, bewust en duurzaam ondernemen


Deze hub is een samenwerking tussen Stad Genk, Alternatief, Kritayuga en Vereniging Industriëlen Genk (VIG).

Met deze hub willen de partners circulaire en sociale economie uitbouwen in de regio Genk. Om burgers en bedrijven bewust te maken van hun opzet, organiseren de partners om de twee maanden informatiesessies voor het brede publiek. Daarnaast organiseert de hub drie infomomenten of hackatons voor de stakeholders van Impact vanuit Genk. Met “Kris luistert” wil de hub via e-mail een toegankelijk aanspreekpunt opzetten en met een concept-template vraagt de hub naar ideeën, vragen en bemerkingen van het publiek.

Om netwerking te stimuleren, organiseert de hub acht netwerksamenkomsten waarin ongeveer vijftien projecten aan bod zullen komen. Vervolgens wordt een eerste projectschets opgesteld met een beschrijving van de partners, de voordelen voor de betrokkenen en eventuele beperkingen. Daarnaast stelt de hub projectfiches op en organiseert ze nog extra vormingsmomenten. De focus van deze hub ligt vooral op sociale impact in de horeca, de poetssector, energiebewust leven en wonen, zorg en welzijn, een circulaire kunststofhub, slimme maakindustrie, en mentoring en coaching. Voor al deze onderwerpen schakelt de hub hulp in van sociale-economiebedrijven.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Alternatief

Promotor

Is een sociale-economiebedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Alternatief zet vooral in op lokale diensteneconomie.

Kritayuga

Partner

Is een regulier bedrijf met expertise in de uitbouw van ecosystemen, nieuwe businessmodellen en maatschappelijke impactmaximalisatie. Als kernpartner bouwt Kritayuga het partnersysteem “Impact vanuit Genk” en het projectportfolio management verder uit. Daarbij versoepelt ze de samenwerking tussen de verschillende partners.

Stad Genk

Partner

Heeft duurzaamheid, geëngageerd en respectvol samenleven in diversiteit en het bestrijden van sociale ongelijkheid en armoede opgenomen in het meerjarenplan. Hiervoor wil de stad sociale tewerkstelling ondersteunen en stimuleren.

Vereniging Industriëlen Genk (VIG)

Partner

Behartigt de lokale belangen van haar leden en vormt een lokaal ontmoetingsplatform om te netwerken en synergie te creëren om zo mee vorm te geven aan het lokale sociaaleconomisch beleid.