C3000

Naar een sterk circulair partnerschap in Leuven


De partners in deze hub zijn: Stad Leuven, SPIT Tewerkstelling (ViTeS), Leuven MindGate, KU Leuven, UCLL, Ecowerf, Maakbaar Leuven en MAAKbar.

Leuven is nu al een koploper wanneer het gaat om duurzaamheid en ecologie. Omdat circulariteit een hefboom is voor duurzame transformatie op sociaal en ecologisch vlak, wil Leuven ook daarin voor andere Vlaamse en Europese steden een voorbeeldrol spelen. Daarom investeert dit Leuvense partnerschap in de Hub C3000 zodat circulaire initiatieven die nu nog in ‘silo’s’ gebeuren, complementair en in synergie gaan werken en zodat circulaire experimenten die nu nog in een pilootfase zitten naar een hoger niveau worden getild.

Daarom bouwt de Leuvense hub C3000 circulaire stadsnetwerken die naadloos aansluiten bij de duurzaamheidsambities en de strategische beleidskeuzes van de Stad Leuven. Samen met het Symbioseplatform werkt de hub een classificatie van actoren uit om een waardenetwerk in beeld te brengen. Ze gebruiken deze classificatie om de Leuvense waardenetwerken van harde plastics en van textiel in kaart te brengen. EcoWerf en ViTeS nemen het voortouw om rond die 2 waardenetwerken circulaire testcases op te zetten. Die testcases moeten leiden tot opschaalbare businessmodellen waarin sociale economie optimaal wordt geïntegreerd.

Om circulaire initiatieven met sociale impact te versnellen, ontwikkelt de hub bovendien specifieke trainingsmodules rond sociale economie als schakel in nieuwe waardeketens, rond textiel en rond kunststoffen. Die trainingsmodules passen in een transformatietraject dat de hub uitwerkt voor start-ups en KMO’s. Dat transformatietraject wordt via de verschillende ondernemersnetwerken in Leuven verspreid bij ondernemers. Om burgers en bedrijven te sensibiliseren en bewust te maken van circulaire economie, richt de hub ook een eigen online informatiepunt op.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Stad Leuven

Partner

Biedt die ondersteuning die nodig is om de activiteiten van de hub in een bredere circulaire strategie in te bedden.

ViTeS en Ecowerf

Partners

Een maatwerkbedrijf en een intergemeentelijk milieubedrijf die al hun expertise en ervaring op het gebied van sociale en circulaire economie gebruiken om nieuwe circulaire waardeketens op te zetten.

Leuven Mindgate

Partner

Hèt Leuvense ondernemingsnetwerk voor high-tech, health en creativity. dat de hub en zijn leerlessen bekend maakt bij de Leuvense innovators.

KU Leuven en UCLL

Partners

Twee gerenommeerde kennispartners die de trainingsmodules voor textiel en kunststoffen inhoudelijk mee vorm geven en voor technologische barrières oplossingen identificeren.

Maakbaar Leuven en MAAKbar

Partners

Communicatiepartners met een lange ervaring in circulaire ketensamenwerking en burgerschap die de activiteiten en leerlessen van de hub tot bij de burgers brengen.

website

Bezoek website

adres
Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

email
leuvencirculair@leuven.be