C3000

Naar een sterk circulair partnerschap in Leuven


De partners in deze hub zijn: Stad Leuven, ViTeS, Leuven MindGate, KU Leuven, Ecowerf, Maakbaar Leuven, MAAKbar, Materialenbank Leuven, Wonen en Werken en werecircle.

Leuven is nu al een koploper wanneer het gaat om duurzaamheid en ecologie. Omdat circulariteit een hefboom is voor duurzame transformatie op sociaal en ecologisch vlak, wil Leuven ook daarin voor andere Vlaamse en Europese steden een voorbeeldrol spelen. Daarom investeert dit Leuvense partnerschap in de Hub C3000 zodat circulaire initiatieven die nu nog in ‘silo’s’ gebeuren, complementair en in synergie gaan werken en zodat circulaire experimenten die nu nog in een pilootfase zitten naar een hoger niveau worden getild.

Daarom bouwt de Leuvense hub C3000 circulaire stadsnetwerken die naadloos aansluiten bij de duurzaamheidsambities en de strategische beleidskeuzes van de Stad Leuven. Vanuit de hub-werking focussen we op het in kaart brengen van een fijnmazige inzameling rond de materiaalstromen: bouwmaterialen, plastics, textiel en elektro. Het ontwikkelen van een blauwdruk rond herbruikbaarheid en recyclage van bouwmaterialen en plastics is een van de hoofdprioriteiten. EcoWerf, Materialenbank Leuven, Wonen en Werken en ViTeS nemen het voortouw om rond die materiaalstromen circulaire testcases op te zetten. Die testcases moeten leiden tot opschaalbare businessmodellen waarin sociale economie optimaal wordt geïntegreerd.

Om circulaire initiatieven met sociale impact te versnellen, ontwikkelt de hub bovendien specifieke trainingsmodules rond sociale economie als schakel in nieuwe waardeketens, rond textiel, plastics en bouwmaterialen. Die trainingsmodules passen in een transformatietraject dat de hub uitwerkt voor start-ups en KMO’s. Dat transformatietraject wordt via de verschillende ondernemersnetwerken in Leuven verspreid bij ondernemers. Om burgers en bedrijven te sensibiliseren en bewust te maken van circulaire economie wordt er door de Leuvense hub actief ingezet om lokale initiatieven voor te stellen via kanalen die binnen het Leuvens ecosysteem voor burgers en ondernemingen aanwezig zijn.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Stad Leuven

Partner

Biedt die ondersteuning die nodig is om de activiteiten van de hub in een bredere circulaire strategie in te bedden.

ViTeS, Wonen en Werken, Ecowerf

Partners

Twee maatwerkbedrijven en een intergemeentelijk milieubedrijf die al hun expertise en ervaring op het gebied van sociale en circulaire economie gebruiken om nieuwe circulaire waardeketens op te zetten.

Leuven Mindgate

Partner

Hèt Leuvense ondernemingsnetwerk voor high-tech, health en creativity. dat de hub en zijn leerlessen bekend maakt bij de Leuvense innovators.

KU Leuven

Partner

Een gerenommeerde kennispartner die de trainingsmodule en business case voor plastics inhoudelijk mee vorm geeft en voor technologische barrières oplossingen identificeert.

Maakbaar Leuven en MAAKbar

Partners

Communicatiepartners met een lange ervaring in circulaire ketensamenwerking en burgerschap die de activiteiten en leerlessen van de hub tot bij de burgers brengen.

Materialenbank Leuven

Partner

De bouwmarkt voor herbruikbare materialen. Een belangrijke schakel om van Leuven een circulaire stad te maken waar materialen maximaal hergebruikt worden.

Werecircle

Partner

Een coöperatief bondgenootschap dat erop gericht is de circulaire transitie te versnellen. Binnen de hubwerking zijn zij de drijvende kracht op lokaal en bovenlokaal niveau om samenwerking rond circulaire initiatieven te initiëren en te faciliteren.

website

Bezoek website

adres
Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

email
leuvencirculair@leuven.be