Repair zkt HUB(s)

Strengthening the repair capacity of (social) enterprises


Repair&Share en HERW!N zijn de promotoren van Repair zkt HUB(s). Zij werken samen met verschillende kringwinkels, lokale besturen en bedrijven in huishoudelijke elektro. Deze hub spreidt zich uit over Zuid-West-Vlaanderen, Zuid-Oost-Vlaanderen, Regio Gent en Oost-Brabant, maar richt zich in een latere fase op heel Vlaanderen.

Het doel van deze hub is het herstel van elektr(on)ische toestellen versnellen en daarbij meer lokale tewerkstelling creëren. In circulaire hubs zet ze volop in op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers, binnen bestaande én nieuwe diensten en activiteiten. Repair zkt HUB(s) onderzoekt manieren om productstromen te optimaliseren en ontwikkelt duurzame businessmodellen rond repair. Zowel sociale als reguliere ondernemingen kunnen die modellen aanwenden om makkelijker of meer te kunnen herstellen.

De werking van de hub vertrekt vanuit drie thema’s: productstromen, arbeidscompetenties en verdienmodellen rond herstel. Binnen elk van de drie thema’s wil de hub één concreet proefproject realiseren en evalueren.