Circular Hub Brugge

Circular Hub Bruges is working on multiple tracks


Circular Hub Brugge is een samenwerking tussen Stad Brugge, SOBO vzw, Kringwinkel ‘Rad vzw, Mowi NV en Brug-IT vzw.

De stad bouwt samen met impactvolle bedrijven, geëngageerde kennisinstellingen, organisaties uit de sociale economie en gedreven burgers aan een ‘sociaal-circulaire hub’ en wil hiermee het circulair ondernemen in de Brugse regio naar een hoger niveau tillen. Naast sensibiliseren en het activeren van kennis- en ervaringsuitwisseling, streeft de HUB ook naar het samenbrengen van de juiste stakeholders en het aanzwengelen van sociaal-circulaire samenwerkingen. Door circulaire ondernemers en sociale ondernemers te verbinden willen we ook sociale impact creëren en nieuwe jobs in de sociale economie realiseren.

Door het opzetten van testcases in de sectoren ICT en gastronomy & food, zal een methodiek ontwikkeld worden voor het opzetten van een sociaal-circulair business model. Dit zal als voorbeeld aangeboden worden aan het bredere bedrijfsleven. In het experimenteerlabo ICT richt men zich in eerste instantie op hergebruik, remanufacturing en recycling. In het foodsegment gaat men voornamelijk aan de slag met voedseloverschotten en reststromen. Experimenteren en innoveren staan centraal.

Partners

Wie?

Rol?

Inhoud?

Stad Brugge

Promotor

De dienst Werk & Ondernemen promoot ondernemerschap, trekt nieuwe bedrijven aan en ondersteunt ondernemers. Zij willen hen sensibiliseren en verbinden met andere partners in samenwerking met Werkkracht10 ILV (oa. Regierol sociale economie).

SOBO vzw en Kringwinkel ’t Rad vzw

Partner

Maatwerkbedrijven die personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen. Bieden expertise binnen werk op maat en zoeken opdrachten voor hun doelgroep. Beide organisaties hebben ervaring met de creatie van economisch rendabele modellen in een sociaal-circulaire context.

Mowi NV

Partner

Een dynamische, duurzame onderneming in de visverwerking. Hun vis komt uit eigen, volledig geïntegreerde, verantwoorde zalmkweek.

Brug-IT vzw - Netwerk

Partner

Een netwerk van IT-bedrijven met een duurzaamheidsplan waarin circulaire en sociale economie centraal staan.

website

Bezoek website