Circular Hub Brugge

Circular Hub Bruges is working on multiple tracks


Circular Hub Brugge is een samenwerking tussen Stad Brugge, SOBO vzw, Kringwinkel ‘Rad vzw, Mowi NV en Brug-IT vzw.

De stad bouwt samen met impactvolle bedrijven, geëngageerde kennisinstellingen, organisaties uit de sociale economie en gedreven burgers aan een ‘sociaal-circulaire hub’ en wil hiermee het circulair ondernemen in de Brugse regio naar een hoger niveau tillen. Naast sensibiliseren en het activeren van kennis- en ervaringsuitwisseling, streeft de HUB ook naar het samenbrengen van de juiste stakeholders en het aanzwengelen van sociaal-circulaire samenwerkingen. Door circulaire ondernemers en sociale ondernemers te verbinden willen we ook sociale impact creëren en nieuwe jobs in de sociale economie realiseren.

Door het opzetten van testcases in de sectoren ICT en gastronomy & food, zal een methodiek ontwikkeld worden voor het opzetten van een sociaal-circulair business model. Dit zal als voorbeeld aangeboden worden aan het bredere bedrijfsleven. In het experimenteerlabo ICT richt men zich in eerste instantie op hergebruik, remanufacturing en recycling. In het foodsegment gaat men voornamelijk aan de slag met voedseloverschotten en reststromen. Experimenteren en innoveren staan centraal.

website

Bezoek website